Předchůdce Ždáru nad Sázavou byla řemeslnicko – kupecká osada Klafar – tato lokalita je známá též pod názvem Na Starém městě. Byly zde zjištěny vůbec nejstarší doložené doklady výroby železa na Vysočině. Jednalo se o malé zahloubené pece, v nichž se tavilo železo například pro výrobu čepelí dýk a mečů. Po roce 2000 byla tato lokalita archeologicky zkoumána – též za účasti studentstva – aby zde zanedlouho mohla vzniknout novodobá zástavba... Nové ulice alespoň dostaly názvy po starých řemeslech.

Zpracoval: [Jan Tomášek 29.10.2018]