Infomace o zpracování osobních údajů

Prima bydlení s.r.o., IČO 063331033, se sídlem Jihlava, Palackého 500/1, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 101324, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Osobní údaje nám poskytnete v těchto případech:

  • Využitím kontaktního formuláře
  • Využitím poptávkového formuláře

Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v němž je zadáte při využití tohoto kontaktního formuláře (tj. jméno, emailová adresa a nepovinně též telefonní číslo), a to pro účely odpovědi na zprávu, kterou Správci prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete, tedy z důvodu oprávněných zájmů Správce spočívajících v zájmu na tom, aby návštěvníci internetových stránek mohli Správce kontaktovat a Správce jim mohl na jejich zprávu odpovědět. Tyto oprávněné zájmy Správce jsou právním základem zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy jen po dobu nezbytnou k odeslání odpovědi na Vaši zprávu. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno a emailová adresa je smluvním požadavkem a jste povinen tyto osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze kontaktní formulář využít. Poskytnutí telefonního čísla je dobrovolné a nejste povinen telefonní číslo Správci poskytnout. Správce Vaši zprávu v takovém případě vyřídí prostřednictvím emailu.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě změn těchto informací, bude tento dokument aktualizován.